برنامه امتحانی پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/9/1 | 
برنامه امتحانی پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 
قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
برنامه امتحانی پایان ترم رشته های پیراپزشکی به شرح ذیل می باشد

**ضمنا به اطلاع می رساند امتحانات گروه معارف به صورت مجازی و در سامانه فرادید برگزار خواهد شد و سایر امتحانات به صورت حضوری و در سالن رازی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت برگزار خواهد شد
                                
                   

 
رادیولوژی
ترم ۷
*
رادیولوژی
ترم ۵
*
رادیولوژی
ترم۳
*
کاردرمانی
ترم ۶
*
کاردرمانی
ترم ۴
*
کاردرمانی
ترم ۲
*
علوم آزمایشگاهی
ترم ۷
*
علوم آزمایشگاهی
ترم ۵
*
علوم آزمایشگاهی
ترم ۳
*
ایام هفته
                  شنبه
۱۴۰۰/۱۰/۱۱
    دانش خانواده
س ۱۲
دانش خانواده
س ۱۲
      دانش خانواده
س  ۱۲
  یکشنبه
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
فرهنگ و تمدن
س ۱۲
  آئین زندگی
س ۱۰
آئین زندگی
س ۱۰
    آئین زندگی   س ۱۰     دوشنبه
۱۴۰۰/۱۰/۱۳
فرهنگ و تمدن  س ۱۲
  تاریخ تحلیلی
س ۱۲
      اندیشه اسلامی ۲
س ۱۰
    اندیشه اسلامی ۲
س ۱۰  
سه شنبه
۱۴۰۰/۱۰/۱۴
          انقلاب اسلامی
س ۱۰
      چهارشنبه
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
  اصول فیزیکی MRI
س ۱۰/۳۰
آناتومی ۳
س ۸/۱۵
کاردرمانی در بیماریهای جسمانی ۳
س ۱۲/۴۵
کاردرمانی در بیماریهای جسمانی ۱
س ۱۰/۳۰
آناتومی اندام فوقانی
س  ۱۰/۳۰
    میکروب شناسی
س  ۸/۱۵
شنبه
۱۴۰۰/۱۰/۱۸
                  یکشنبه
۱۴۰۰/۱۰/۱۹
                  دوشنبه
۱۴۰۰/۱۰/۲۰
  ارزیابی تصاویر
س ۸/۱۵
روشهای پرتونگاری ۲
س ۱۰/۳۰
اسپلینت
س ۱۲/۴۵
کاردرمانی در اختلالات روانی ۲
س ۱۲/۴۵
روانشناسی رشد
س ۱۲/۴۵
سم شناسی
س ۸/۱۵
  بیوشیمی پزشکی ۱
س  ۱۰/۳۰
سه  شنبه
۱۴۰۰/۱۰/۲۱
                  چهارشنبه
۱۴۰۰/۱۰/۲۲
  کارآموزی ۴
س ۸/۱۵
آسیب شناسی
س ۸/۱۵
            پنجشنبه
۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  اصول تعمیرات
س ۱۰/۳۰
اصطلاحات پزشکی
س ۸/۱۵
ارگونومی
س ۸/۱۵
فیزیولوژی اعصاب
س ۱۲/۴۵
آناتومی سیستم اعصاب
س ۱۰/۳۰
  خون شناسی (۱)
س  ۸/۱۵
انگل شناسی ۲
س  ۱۰/۳۰
شنبه
۱۴۰۰/۱۰/۲۵
                  یکشنبه
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
  تکنیک های CT
س ۱۰/۳۰
فیزیک تشخیصی
س ۱۲/۴۵
توانبخشی حرفه ای
س ۱۲/۴۵
روانشناسی کودک و نوجوان
س ۸/۱۵
زبان تخصصی
س  ۸/۱۵
بیماریهای داخلی
س ۱۰/۳۰
    دوشنبه
۱۴۰۰/۱۰/۲۷
                  سه شنبه
۱۴۰۰/۱۰/۲۸
  کاربرد رایانه در تصاویر
س ۸/۱۵
آشنایی با مواد کنتراست
س ۱۲/۴۵
  آناتومی سطحی
س ۱۲/۴۵
تئوری آکوپیشن
س ۱۰/۳۰
  آسیب شناسی
س  ۸/۱۵
فیزیک حیاتی
س  ۱۰/۳۰
چهارشنبه
۱۴۰۰/۱۰/۲۹
        کاردرمانی در بیماریهای کودکان ۲
س ۱۰/۳۰
        پنجشنبه
۱۴۰۰/۱۰/۳۰
  رادیوبیولوژی
س ۸/۱۵
اخلاق حرفه ای
س ۸/۱۵
  بیماریهای داخلی
س ۱۰/۳۰
روانپزشکی بزرگسالان
س  ۱۰/۳۰
      شنبه
۱۴۰۰/۱۱/۲
    کارآموزی ۲
س ۱۰/۳۰
تکنیک های حرکت درمانی
س ۸/۱۵
      قارچ شناسی
س ۱۰/۳۰
  یکشنبه
۱۴۰۰/۱۱/۳
  روشهای پرتونگاری اختصاصی
س ۱۰/۳۰
    بیماریهای ارتوپدی
س ۱۲/۴۵
  ایمونوهماتولوژی
 
س  ۸/۱۵
    دوشنبه
۱۴۰۰/۱۱/۴
تضمین و کنترل کیفی
س ۸/۱۵
  آناتومی ۲
س ۱۲/۴۵
جامعه شناسی
س ۱۰/۳۰
          سه شنبه
۱۴۰۰/۱۱/۵
        کاردرمانی در بیماریهای کودکان ۱
س ۱۲/۴۵
آناتومی اندام تحتانی
س ۱۲/۴۵
روشهای کنترل کیفی
س ۱۰/۳۰
ویروس شناسی
س  ۸/۱۵
  چهارشنبه
۱۴۰۰/۱۱/۶
حفاظت در برابر پرتوها
س ۱۰/۳۰
    کاردرمانی در بیماریهای جسمانی ۴
س ۱۰/۳۰
مهارتهای ارتباطی
س  ۸/۱۵
        پنجشنبه
۱۴۰۰/۱۱/۷
                  شنبه
۱۴۰۰/۱۱/۹
مدیریت بیمارستانی
س ۱۰/۳۰
      کنزیولوژی و بیومکانیک ۲
س ۱۲/۴۵
  اصول مدیریت
س ۱۰/۳۰
    یکشنبه
۱۴۰۰/۱۱/۱۰
روز و تاریخ ترم ۱ رادیولوژی ترم ۱ علوم آزمایشگاهی ترم ا ارشد خون شناسی
شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ریاضیات عمومی
۱۲:۴۵
آناتومی
۸:۱۵
 
یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷      
دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ آناتومی ۱
۸:۱۵
زیست شناسی
۱۰:۳۰
خون شناسی
۱۰:۳۰
 سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ بهداشت عمومی
۸:۱۵
   
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰   ادبیات فارسی
۸:۱۵
کشت سلول
۱۰:۳۰
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ فیزیک عمومی
۱۰:۳۰
   
شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ زبان انگلیسی
۱۲
شیمی عمومی
۱۰
ایمونوهماتولوژی
۱۰
یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴      
دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ فیزیولوژی
۸:۱۵
فوریتهای پزشکی
۱۰:۳۰
سیستم های اطلاع رسانی
۱۰:۳۰
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷   روان شناسی عمومی
۸:۱۵
بیوانفورماتیک
۱۰:۳۰
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ثبت و نمایش تصویر
۸:۱۵
مقدمات آزمایشگاه
۱۰:۳۰
 

دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر